Contributie

Contributiebedragen per jaar per maand
Senioren € 203,40 € 16,90
O16 t/m O19 € 157,80 € 13,15
O12 t/m O15 € 142,80 € 11,90
O6 t/m O11 € 135,60 € 11,30

Contributie wordt maandelijks geïnd d.m.v. automatische incasso. De bedragen zijn inclusief de KNVB contributie en kledingfonds.
Voor de senioren zondag afdeling wordt € 5, 00 per maand extra geïnd voor de wasserette.

Heeft u vragen over de contributie, neem dan contact op met de financiële administratie.
Zie onderstaande gegevens.

Contributie-inning
Jelmer Visser
Tel. 06-29055540
penningmeester@vvbargeres.nl

 

Wijzigingen met betrekking tot de contributie (betaling)

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering zijn er een aantal besluiten bekrachtigd die betrekking hebben op het contributiereglement van onze vereniging;

 1. We hebben de coulance regeling waardoor opzegging per maand mogelijk was stopgezet. Hierdoor worden vanaf heden de regels zoals ze staan vermeld in de statuten weer gehandhaafd (zie onderstaand reglement)
 2. Het instellen van € 1,- aan administratiekosten indien een automatische incasso om wat voor reden dan ook niet is gelukt.
 3. We hebben m.i.v. het seizoen 2016/2017 de mogelijkheid om per jaar te gaan betalen geïntroduceerd.

Dit houdt in dat er tot 1 januari de tijd is om aan te geven dat je gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot de betaling per jaar. Je krijgt dan een factuur die binnen 14 dagen betaald dient te worden.

Voor de volgende seizoenen kan er tot 1 juli worden aangegeven dat je het volgende seizoen van betaalwijze wilt veranderen. Bij de keuze voor een jaarlijkse betaling ontvang je een factuur die je vervolgens binnen 14 dagen dient te betalen.

 1. We hebben de contributie per november dit jaar voor de betaling per maand verhoogd met 10% en voor de betaling per jaar (mogelijk per 1 januari 2017) met 5%.
 2. Met ingang van seizoen 2017/2018 zullen we de contributie standaard elk seizoen indexeren per 1 juli, zonder dat hiervoor toestemming nodig is van de Algemene Ledenvergadering.

Contributie reglement :

Lid worden van v.v. Bargeres betekent dat men contributie plichtig is. De contributieplicht telt altijd voor het hele seizoen, ook bij tussentijdse uit- of overschrijving. Ingeval van instroom gedurende het seizoen telt de contributieplicht uiteraard met ingang van de maand van lid worden, maar altijd tot eind van het seizoen.

 • Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar erop.
 • De contributie wordt elk seizoen per 1 juli geïndexeerd.
 • Men heeft de volgende mogelijkheden voor de betaling van de contributie;
  • Per maand; dit is alleen mogelijk per automatische incasso
  • Per jaar; u ontvangt dan in juli een factuur die u binnen 14 dagen dient te voldoen.
  • Via het jeugdsportfonds of stichting leergeld. Informeer voor de mogelijkheden bij de school van uw kind of bij een hulpverlener.
 • Wisselen tussen jaar en maand betaling kan alleen per begin van het seizoen, en dient voor 1 juli schriftelijk te worden aangevraagd via penningmeester@vvbargeres.nl.
 • Als, in het geval van de keuze voor maandelijkse incasso, een incasso om welke reden dan ook mislukt, wordt er € 1,- aan administratiekosten in rekening gebracht. In geval van een stornering bent u zelf verantwoordelijk voor het alsnog betalen van de contributie.
 • Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend digitaal, uiterlijk 4 weken voor het einde van het seizoen.

Na beëindiging van het lidmaatschap ontvangt u een contributiefactuur voor de eventuele resterende tijd van het seizoen, pas als deze factuur is betaald is de uitschrijving een feit.(Statuten v.v. Bargeres 9 januari 1981; Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken™)

 • Bijzondere regelingen zijn alleen mogelijk na bestuurlijk besluit.
 • Een lid is te allen tijde contributie plichtig ook in geval van een blessure.
 • Tijdelijke of bijzondere betalingsregelingen zijn alleen mogelijk na bestuurlijk besluit.
 • Vragen over financiële zaken en contributie kunt u richten aan de penningmeester (penningmeester@vvbargeres.nl)

Bekijk ook

Volgende wedstrijd

Bekijk vorige wedstrijd Geen wedstrijden de komende periode.
Bekijk volgende wedstrijd
15 september 14:00 uur
Sportpark Easy Fit Emmen
¯ Bargeres    Sc Erica
0 - 0

Meiden en vrouwen voetbal

Samenwerking VV Bargeres, DZOH en SC Erica.

Meer info

vvbargeres

Papiercontainer

De container is dagelijks geopend behalve op woensdagmiddag en vrijdagmiddag. Bij aanvang competitie is de container ook op zaterdag geopend.

Bij een gesloten container kunt u zich ook even op het sportpark melden bij de terrein beheerder.

Voor eventuele vragen over het oud papier kunt u bellen met 06-42523367

Postadres: VV Bargeres - Hesselterbrink 442 - 7812 EL Emmen
Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 - 7812 HX Emmen