Uitnodiging algemene ledenvergadering

04 december 2018 Mededeling

UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Datum: dinsdag 11 december 2018

Plaats : Sportpark Easy Fit Emmen

Tijdstip: 20.30 uur

 

De algemene ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden en ouders van jeugdleden.

Ter voorbereiding op deze vergadering zijn de agenda en de bijbehorende stukken vanaf

4 december 2018 te verkrijgen achter de bar. De financiële verslagen worden tijdens de vergadering ter inzage beschikbaar gesteld en dienen na afloop van de vergadering weer ingeleverd te worden.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen ledenvergadering 21-11-2017
 4. Verslag secretaris van het hoofdbestuur
 5. Verslag jeugdbestuur
 6. Verslag sponsorcommissie
 7. Verslag kantinezaken
 8. Verslag g-voetbal
 9. Verslag club van 25
 10. Verslag activiteitencommissie
 11. Verslag scheidsrechtercommissie
 12. Financiën
  • Financiële verslag (begroting en verslag 2017-2018)
  • Verslag kascommissie
  • Financiële zaken
  • Vaststelling begroting 2018-2019
 13. Bestuurswisselingen Voorzitter Herkiesbaar en Secretaris aftredend
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

Plaats een reactie

De reacties zijn gesloten.

Postadres: VV Bargeres - Hesselterbrink 442 - 7812 EL Emmen
Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 - 7812 HX Emmen