Gedragsregels VV Bargeres

10 september 2015 Mededeling, Nieuws

Bij VV Bargeres staat spelplezier en gezelligheid voorop. Om een goede basis hiervoor te creëren willen wij dat eenieder zich respectvol naar elkaar opstelt. Om dit zo goed mogelijk na te kunnen streven hebben wij als VV Bargeres  een aantal gedragsregels opgesteld. Wij willen gelet op de grote toename van het aantal jeugdleden onze gedragsregels nogmaals onder de aandacht brengen;

1. Wij zijn een goede gastheer voor bezoekende clubs, toeschouwers en scheidsrechters.

2. Een verenigingslid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van personen of dieren.
Deze regels gelden zowel voor binnen als buiten het voetbalveld.
Pesten valt ook onder deze noemer en wordt dus ook niet getolereerd.

3. Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen.
Vernieling, vandalisme,graffiti en/of diefstal worden niet geaccepteerd.
Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.

4. Een verenigingslid onthoudt zich van elke vorm van discriminatie in en om het sportcomplex.

5. Een verenigingslid onthoudt zich van elke vorm van wapenbezit en –gebruik in en om het sportcomplex.

6. Een verenigingslid onthoudt zich van elke vorm van drugsbezit en –gebruik in en om het sportcomplex.

7. Een verenigingslid onthoudt zich van elke vorm van seksueel overschrijdend gedrag.

8. Alcoholgebruik is niet toegestaan voor jeugdleden (<18 jaar, dat houdt in voor jeugdleden t/m A-junioren). Alcoholische dranken en glaswerk zijn op- en langs de sportvelden verboden.

9. Roken is niet toegestaan in de kantine en de kleedkamers.

10. Een leider of trainer draagt er zorg voor dat zijn team zich sportief en respectvol gedraagt
Tevens wordt de gebruikte kleedkamer na de wedstrijd netjes en schoon achtergelaten. Ook spelmaterialen moeten voor de juiste functie worden gebruikt en netjes worden opgeruimd.

11. Een verenigingslid dient zijn medeleden te corrigeren in het geval dat deze gedragsregels worden geschonden.

12. Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn wangedrag en zal zich, indien nodig, moeten verantwoorden voor het volledige bestuur, als hij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging,discriminatie, seksuele intimidatie, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels.

13. Een verenigingslid houdt zich aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de KNVB opgelegde boetes op de betreffende persoon.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres is puur voor verificatie, deze wordt niet getoond en niet voor andere doeleinden gebruikt.

Postadres: VV Bargeres - Hesselterbrink 442 - 7812 EL Emmen
Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 - 7812 HX Emmen