Nieuwbouw/verbouw complex v.v. Bargeres

03 april 2013 Nieuws

Aan alle leden en ouders van leden,

Zoals velen van jullie misschien weten, kampen we al geruime tijd met het probleem van te weinig kleedruimte. Met name op de zaterdag wordt er regelmatig een beroep gedaan op de flexibiliteit van zowel de thuisspelende teams als de bezoekende verenigingen. Ook het wedstrijdsecretariaat heeft iedere week een uitdaging om de kleedruimte zo goed mogelijk in te delen en daarbij rekening houdend met meisjes, jongens en het G voetbal.

Om dit probleem te verhelpen is er een bouwcommissie in het leven geroepen met als opdracht:

Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn van nieuwbouw/verbouw van het huidige complex en wat de kosten hier van van. Belangrijkste doel van deze opdracht is het creëren van meer kleedruimte.

Deze commissie heeft inmiddels veel en belangrijk werk verricht. Samen met architect Henk Klinkhamer, een delegatie van het bestuur en enkele “bouwspecialisten” zijn er diverse mogelijkheden onderzocht voor uitbreiding van onze accommodatie, variërend van € 375.000,- tot het plaatsen van tijdelijke kleedruimtes a € 15.000,- per jaar.

Uiteindelijk is er voor gekozen om aan de achterzijde van de kantine te gaan bouwen. Deze uitbreiding zorgt er tevens voor dat er niet alleen 2 kleedkamers bij komen, maar creëert tegelijk meer ruimte voor het wedstrijdsecretariaat, de bestuurskamer en de toiletgroepen. Voor ongeveer € 75.000,- kan dit gerealiseerd worden. Dit geld hebben we uiteraard niet op de bank staan, hiervoor moeten we dus iets bedenken. Een deel van het bedrag is binnen gehaald met de zgn. een derde regeling van de Gemeente. Een beperkt deel kan uit eigen middelen gefinancierd worden. Voor het resterende gedeelte van ± € 10.000,- zullen we acties moeten bedenken.

Inmiddels is er een denktank bestaande uit Hoofd- en Jeugd bestuursleden bij elkaar geweest die heel veel ideeën op papier hebben gezet. Hieruit zijn in eerste instantie 3 ideeën om geld te genereren uit gehaald. Deze ideeën worden nog dit seizoen uitgevoerd.

Deze acties zijn:

• “Schijt je rijk”

Hiervoor is de eerste aanzet reeds gegeven en kan men reeds kavels kopen.

• De sponsorloop

Iedereen kent dit fenomeen, over de exacte datum wordt U bijtijds geïnformeerd.

• De Wall of Fame

Hierbij is het de bedoeling dat er stenen verkocht worden voor de nieuwbouw.
Deze actie wordt op dit moment uitgewerkt, hierover krijgt U dus nader bericht.

Als bestuur hopen we U in ieder geval tot zover voldoende te hebben geïnformeerd, en spreken we de hoop uit dat iedereen zijn steentje bijdraagt om de acties tot een succes te brengen zodat we zo snel mogelijk over de nieuwe ruimtes kunnen beschikken.

 De Voorzitter 

Er zijn 2 reacties geplaatst

  1. Heel goed geschreven Eddy

    Roelie, 3 april 2013 om 14:23 uur

  2. dit moet toch gaan lukken

    eric noorda, 3 april 2013 om 15:21 uur

Uw e-mailadres is puur voor verificatie, deze wordt niet getoond en niet voor andere doeleinden gebruikt.

Postadres: VV Bargeres - Hesselterbrink 442 - 7812 EL Emmen
Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 - 7812 HX Emmen