Vacature penningmeester

13 april 2023 Mededeling, Nieuws

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste penningmeester

Vanwege het vertrek van onze penningmeester zijn wij op zoek naar een enthousiaste penningmeester.

De penningmeester vormt samen met de voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur van de vereniging. De penningmeester verzorgt de financiële administratie van de vereniging en rapporteert de financiële ontwikkelingen tijdens de bestuursvergaderingen aan het bestuur. Het bestuur van v.v. Bargeres bestaat naast het dagelijks bestuur uit 6 algemene bestuursleden die allemaal een belangrijk aandachtspunt binnen de vereniging behartigen. Het bestuur vergadert 1x per maand.

De huidige penningmeester zorgt uiteraard voor een warme overdracht van de werkzaamheden.

De wekelijkse belasting voor deze functie, wordt afgezien van de maandelijkse bestuursvergadering, geschat op 2 tot 3 uur per week.

Wil jij het bestuur van v.v. Bargeres komen versterken? Heb jij affiniteit met financiën en draag jij onze vereniging een warm hart toe, meld je dan aan bij voorzitter Peter Santing. voorzitter@vvbargeres.nl

 


 

3 De rol van de penningmeester

 

3.1 Rapporteert het bestuur tijdens bestuursvergaderingen de financiële ontwikkelingen;

3.2 Verzorgt de financiële administratie, wat inhoudt:

  1. Administratief verwerken facturen (sportlink)
  2. opmaken en administratief verwerken kasstaten
  3. Voorbereiden van de financiële stukken ALV (begroting, balans, winst- en verliesrekening, en het financieel jaarverslag

3.3 Zorgdragen voor facturatie en debiteurenbeheer (i.s.m. sponsorcommissie);

3.4 Bewaken inning contributiegelden en sponsorgelden;

3.5 Verzorgt het betalingsverkeer;

3.6 Is verplicht de kascontrolecommissie bijeen te roepen om inzage te verstrekken in de volledige administratie na afloop van het boekjaar en voorts alle gevraagde inlichtingen te verstrekken;

3.7 Brengt in de ALV (Algemene Ledenvergadering november) namens het bestuur het financiële jaarverslag over het afgelopen seizoen samen met het rapport van de kascontrolecommissie;

3.8 Bewaakt de verrekening met de KNVB

3.9 Rapporteert jaarlijks na afronding van het boekjaar, uiterlijk voor 31 januari, de financiële verantwoording aan de KNVB;

3.10 Dient subsidieverzoeken in;

3.11 Is lid van het dagelijks bestuur

Plaats een reactie

De reacties zijn gesloten.

Nieuws archief

[jQuery Archive List]

Agenda

    Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Postadres: VV Bargeres - -
Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 - 7812 HX Emmen