Van goed naar beter!

20 mei 2016 Nieuws

Woensdag 18-mei hebben we een succesvolle leider/trainers avond gehad. Met als thema “van goed naar beter”. Deze avond, georganiseerd door Erwin Kocks en Ad van der Velde van de KNVB, stond in het teken van het Technische Jeugdbeleid van VV Bargeres. De doelstelling was om een start te maken met het op elkaar afstemmen van het trainen en het coachen binnen de jeugd. Hiermee willen wij de doorstroming van de F naar de A jeugd soepel en eenduidig laten verlopen.

Als belangrijke kernwaarden zijn hierin opgenomen.

  1. Plezier
  2. Structuur
  3. Prestatie

Door deze zaken goed op elkaar af te stemmen verwachten wij de kwaliteiten van onze jeugd zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen, dit op ieders eigen niveau.

Op deze avond hebben wij met z’n allen al een basis gelegd. Dit door onze gezamelijke wensen/ kennis en kunde alvast in grote lijnen op papier te zetten voor onze speel en trainingswijze in de komende jaren.

Als jeugdbestuur waren wij erg verheugd dat de opkomst hoog was, hierdoor kunnen wij met elkaar verder bouwen aan de toekomst. Wij hopen dan ook op een succesvol vervolg.

 

Allemaal bedankt voor jullie inbreng.

 

Namens het Jeugdbestuur,

Rik Bloemink

Plaats een reactie

Uw e-mailadres is puur voor verificatie, deze wordt niet getoond en niet voor andere doeleinden gebruikt.

Postadres: VV Bargeres - -
Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 - 7812 HX Emmen