Contributie

Contributiebedragen per jaar (€ 12,- korting) per maand
Senioren € 209,40 *(€ 60,-) € 18,45 *(€ 5,-)
O16 t/m O19 € 163,80 € 14,65
O12 t/m O15 € 148,80 € 13,40
O6 t/m O11 € 141,60 € 12,80
Senioren 7×7 voetbal € 111,- € 10,25

De bedragen zijn inclusief de KNVB contributie en kledingfonds. 

*Voor de 1e en 2e selectie van de zaterdag afdeling wordt € 5,00 per maand extra geïnd voor de wasserette.

 

De contributie wordt maandelijks geïncasseerd. Het is ook mogelijk dat je de contributie in 1 keer betaald, je krijgt dan € 12,- korting.
Mocht je dit graag willen kun je een e-mail sturen naar penningmeester@vvbargeres.nl
Als je de contributie in 1 keer betaald wordt het bedrag begin augustus van je rekening afgeschreven.

Let op!

De leden die het vorige seizoen de contributie in 1 keer hebben betaald zullen dit seizoen ook weer meegenomen worden met de jaarlijkse betaling.
Indien je dit wil wijzigen graag een e-mail sturen naar
penningmeester@vvbargeres.nl

Wij ontvangen graag voor 25 juli ’23 een bericht indien je hier gebruik van wil maken, na 25 juli ’23 kunnen wij geen wijzigingen meer doorvoeren.

Heeft u vragen over de contributie, stuur dan een e-mail naar de financiële administratie.
Zie onderstaande gegevens.

Contributie-inning
penningmeester@vvbargeres.nl

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur


 

Contributie reglement :

Lid worden van v.v. Bargeres betekent dat men contributie plichtig is. De contributieplicht telt altijd voor het hele seizoen, ook bij tussentijdse uit- of overschrijving. Ingeval van instroom gedurende het seizoen telt de contributieplicht uiteraard met ingang van de maand van lid worden, maar altijd tot eind van het seizoen.

 • Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar erop.
 • De contributie wordt elk seizoen per 1 juli geïndexeerd.
 • Men heeft de volgende mogelijkheden voor de betaling van de contributie;
  • Per maand; dit is alleen mogelijk per automatische incasso
  • Per jaar; u ontvangt dan in juli een factuur die u binnen 14 dagen dient te voldoen.
  • Via het jeugdsportfonds of stichting leergeld. Informeer voor de mogelijkheden bij de school van uw kind of bij een hulpverlener.
 • Wisselen tussen jaar en maand betaling kan alleen per begin van het seizoen, en dient voor 1 juli schriftelijk te worden aangevraagd via penningmeester@vvbargeres.nl.
 • Als, in het geval van de keuze voor maandelijkse incasso, een incasso om welke reden dan ook mislukt, wordt er € 1,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. In geval van een stornering bent u zelf verantwoordelijk voor het alsnog betalen van de contributie.
 • Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend digitaal, uiterlijk 4 weken voor het einde van het seizoen.

Na beëindiging van het lidmaatschap ontvangt u een contributiefactuur voor de eventuele resterende tijd van het seizoen, pas als deze factuur is betaald is de uitschrijving een feit.(Statuten v.v. Bargeres 9 januari 1981; Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken™)

 • Bijzondere regelingen zijn alleen mogelijk na bestuurlijk besluit.
 • Een lid is te allen tijde contributie plichtig ook in geval van een blessure.
 • Tijdelijke of bijzondere betalingsregelingen zijn alleen mogelijk na bestuurlijk besluit.
 • Vragen over financiële zaken en contributie kunt u richten aan de penningmeester (penningmeester@vvbargeres.nl)

Bekijk ook

Bargeres bestaat 50 jaar en dat gaan we vieren.

Klik op de onderstaande afbeelding voor meer informatie.


LID WORDEN

Volgende wedstrijd

Bekijk vorige wedstrijd
11 mei 14:30 uur
Sportpark Easy Fit Emmen
¯ Bargeres    CEC
Bekijk volgende wedstrijd
06 april 14:30 uur
Sportpark Easy Fit Emmen
¯ Bargeres    Meeden
0 - 0

Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 A - 7812 HX Emmen