Werving vrijwilligers

16 maart 2022 Mededeling, Nieuws

Met en voor elkaar!

Beste leden en ouder(s)/verzorger(s),

Na weer een periode van een lockdown, de nodige maatregelen en veel beperkingen wordt er gelukkig alweer volop getraind, worden er wedstrijden gespeeld en is het sportpark weer geopend voor iedereen. Dit zien we graag, maar tegelijkertijd zien we ook dat we handen te kort komen. Veel taken worden uitgevoerd door een beperkte groep mensen waardoor zij te veel belast worden en blijven er daardoor ook taken liggen.

Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar vrijwilligers die ons komen helpen! Een vereniging draait nu eenmaal op vrijwilligers en zonder de inzet van deze vrijwilligers kan er niet gevoetbald worden, kunnen we geen kopje koffie aanbieden en worden de kleedkamers niet schoongemaakt!De situatie is zo nijpend dat als er geen vrijwilligers bijkomen de kantine binnenkort beperkt opengaat, trainingen en wedstrijden niet doorgaan omdat we onvoldoende kantinemedewerkers, trainers, leiders, grensrechters en scheidsrechters hebben. We hebben dus dringend extra mensen nodig!

Daarom doen wij een beroep op jou! Alle hulp en inzet is welkom en hoe groter de poule van vrijwilligers is, des te beter wij kunnen spreiden en rouleren, vele handen maken nu eenmaal licht werk! Uiteindelijk zijn we samen de vereniging!

Inmiddels heeft iemand zich aangeboden om ons te helpen met het werven van vrijwilligers, je kan daarom binnenkort een telefoontje verwachten.

Hieronder een overzicht van de te vervullen functies en taken.

Sportieve groet,

Het bestuur

vv Bargeres


Vrijwilligersoverzicht

 

taak/functie taken / verantwoordelijkheden tijdsbestek consequenties bij uitblijven
jeugd coördinator 3 personen opvang nieuwe leden op voetbalveld, informatieverstrekking gemiddeld een uur per week, dit verschilt wel heel erg, begin van het seizoen is het drukker, dan tijdens het seizoen. Ook hier geldt, des te meer coördinatoren, des te minder werk omdat dan de leeftijdsgroepen gesplitst kunnen worden. Minder nieuwe aanwas, dit heeft gevolgen op allerlei vlakken
algemeen bestuurslid jeugdbestuur aanwezig bij jeugdbestuursvergaderingen, algemene taken opnemen om de 6 weken een vergadering, + tijd voor het uitvoeren van jouw toegewezen taken
kantinepersoneel verkoop drinken/eterij/snoep op wedstrijddagen. In de winter willen we graag tijdens de trainingen de kantine ook open doen. hiervoor geldt, hoe meer mensen, des te minder vaak iedereen achter de bar hoeft te staan kantine dicht op wedstrijddagen, kantine blijft dicht op trainingsdagen, wat weer zorgt voor minder omzet en dus minder financiële middelen.
scheidsrechter- coördinator de beschikbare scheidsrechters inplannen op wedstrijddagen, af en toe wedstrijden van de scheidsrechters bekijken, aanspreekpunt voor de scheidsrechters des te meer scheidsrechters er zijn, des te makkelijker de functie wordt. Gemiddeld 1 uur per week Geen coördinatie op het gebied van scheidsrechters, geen planning, uitval van wedstrijden.
scheidsrechters het begeleiden/fluiten van wedstrijden op zaterdag en sporadisch soms op een doordeweekse dag als er ingehaald moet worden. Bij de jongere jeugd (t/m JO12) varieert dit van 45 min tot ongeveer een uur per week op de zaterdag
Bij de JO13 is dit 2x 30 min wedstrijd en 15 min rust
Bij de JO15 is dit 2x 35 min wedstrijd en 15 min rust
Bij de JO17 is dit 2x 40 min wedstrijd en 15 min rust
Bij het 2e en 3e elftal is dit 2x 45 min wedstrijd en 15 min rust
Geen scheidsrechter op groot veld houdt in geen wedstrijd
subsidiecommissie informatie vergaren en delen met het Hoofdbestuur inzake alle vormen van subsidie
Subsidies zijn belangrijk als inkomstenbron om bv. onze sportaccommodatie te verduurzamen, maar ook om te kijken voor evt. subsidies rondom spelmaterialen, activiteiten etc.
Nog nieuw op te zetten, zal in startfase wat meer tijd zijn. Minder financiële middelen om bijv. te verduurzamen, spelmaterialen of activiteiten te organiseren.
Klusteam; groen onderhoud, schilders, handige harry’s, elektriciens werkzaamheden voor groen zijn er eigenlijk het hele jaar door wel. Voor de overige wat meer toegespitste taken zoals schilderwerk, elektra of andere hand- en spandiensten Zoveel je kunt. In de groenere periodes wordt er elke zaterdag geklust met degenen die kunnen. verval van het park en gebouwen
Schoonmakers We willen een paar keer per jaar; vlak voor aanvang seizoen, tijdens winterstop en eind vh seizoen (en misschien een x tussendoor), alles een keer grondig schoonmaken; waaronder o.a. kantine, keuken, toiletten, bestuurskamer etc. 2 tot 4 x per jaar 2 tot 3 uur kantine krijgt daardoor een minder nette uitstraling, wat weer leidt tot minder aanwas met alle gevolgen van dien.
activiteiten meehelpen bij activiteiten, deelnemen aan de organisatie. Activiteiten bij de club; sinterklaas, oliebollentoernooi, pub quiz, eiergooien met pasen, voetbalkamp deelnemen in de organisatie vergt wat meer tijd verspreid over het jaar of eenmalig bij de activiteit meehelpen. zullen dan steeds minder activiteiten georganiseerd kunnen worden.
kledingcommissie Eind van het seizoen kleding inname en weer verdelen over de tassen voor het nieuwe seizoen. Daarnaast verantwoordelijk voor evt. aanschaf gedurende het seizoen. En zorgen voor voldoende sokken voor nieuwe spelers.
Tevens 1 of 2x per jaar zorgen voor pasavonden voor trainingspakken/shirts/sweaters of andere sportitems
eind van het seizoen, paar avonden en ongeveer 1 dag voor het opnieuw indelen van de kledingtassen.

1 of 2x per jaar 3 pasavonden en zorgen voor bestelling en uitdelen van de binnengekomen kleding.

Noodzakelijk voor de uitstraling van onze club!

 

Plaats een reactie

De reacties zijn gesloten.

Nieuws archief

[jQuery Archive List]

Agenda

    Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 A - 7812 HX Emmen